Zarządzanie sytuacyjne według Herseya-Blancharda

Zarządzanie aspektami ludzkimi w organizacji jest często błędnie ograniczane do relacji szef – pracownik. Oczywiście relacja taka implikuje bardzo jasno opisane role i rangi, zakres obowiązków i system raportowania, procedury i zależność służbową. Szef ma kij i marchewkę – podpisze wniosek o urlop, podwyżkę czy premię lub nie, dokona obiektywnej lub subiektywnej okresowej ewaluacji naszej pracy. Chcemy zająć się w tym artykule aspektami związanymi z zarządzaniem personelem w relacji szef – pracownik i pracownik – pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska.
https://www.controllingirachunkowosc.pl/leksykon-controllera/zarzadzanie-sytuacyjne-wedlug-herseya-blancharda

autorzy: Joanna Wróblewska, Tomasz Dyba


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *