21 lipca, 2020

Referencje

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
Z ANKIET EWALUACYJNYCH

Duża i szeroka wiedza trenera. Prezentacja narzędzi i aspekty praktyczne. Dobre dostosowanie tematyki do branż wszystkich uczestników. Przed drugim dniem przygotowanie elementów prezentacji dostosowanych do potrzeb uczestników.

Szkolenie było konkretne i zostały poruszone zagadnienia, które będą mi przydatne w pracy na stanowisku pracy. Rzeczowe i konkretne zagadnienia.

Ogromna wiedza prowadzącego szkolenie, która byłą przekazywana w bardzo przystępny sposób, co dla mnie jako laika było bardzo istotne. przykłady potwierdzone autentycznymi badaniami.

Dużo dobrych przykładów z życia wziętych. Widać i słychać duże doświadczenie trenera, Prosty przekaz treści. Praca na przykładach z naszej firmy, dużo pracy przy tablicy.

Zdecydowanie najlepsze szkolenie w jakim brałem udział, a trochę już tego przepracowałem.

Pełen profesjonalizm. Szkolenie prowadzone w sposób komunikatywny, poparte przykładami z życia. Slajdy pokazywał wiele zagadnień, idealnie dobrane przykłady. Wyjaśnienie podstawowych zagadnień typografii klientów, etapów wizyty handlowej.

Wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia, dyskusje i ciekawe ćwiczenia.

Konkretne case study dla wybranych zagadnień.

Prosta forma przekazu. Treściwość informacji.

Praktyczne, realne przykłady działań, które pojawiły się na rynku; wskazówki obliczania konkretnych wskaźników.

Przykłady zagadnień poparte zastosowaniem w praktyce.

Ogromna ilość przykładów, praktyki, studiów przypadku. Prowadzący otwarty, komunikacja na najwyższym poziomie.

Szczegółowa informacja na temat zasad rozliczeń promocji. Podawanie ciekawych przykładów.

Ogromna, wszechstronna wiedza praktyczna, międzybranżowa. SZACUN! Świetne przekazanie, przykłady.

Trener posiadający wiedzę ogromną na poszczególne tematy.

Trener jest praktykiem branży Trade Marketingu. Wzbogacił warsztaty o praktyczne wskazówki i przykłady realnych akcji / przedsięwzięć.

Pełne przygotowanie, uwzględnione wszystkie aspekty tematyczne. Przykłady poparte zastosowaniem w praktyce, Przekazywanie informacji w sposób jasny i komunikatywny.

Zajęcia prowadzone ciekawie, energicznie i w b. dobrej atmosferze.

Możliwość wymiany doświadczeń, prowadzenie dyskusji z prowadzącym. Jego praktyczna wiedza i praktyczne przykłady.

Fachowo prowadzone wszystkie zajęcia, precyzyjne odpowiedzi na pytania.

Połączenie praktyki i doświadczenia z teorią.

Przykłady, zarządzanie czasem (czasami mam wrażenie, że się uda).

Możliwość przedyskutowania na zajęciach ciekawych pomysłów – praktycznych!

Dużo przykładów z życia wziętych, zajęcia interaktywne, skoki 🙂

Przykłady, konkrety, materiały, prowadzący.

Praktyczne zastosowania.

Praktyczne przykłady.

No każdym naszym spotkaniu lub po szkoleniu


Ty wydasz swoją opinię o mnie i ocenę